Trường Tiểu học Sài Đồng - Khu đô thị mới Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

Có 32 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc thành lập các tổ Công đoàn trường Tiểu học Sài Đồng năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 25-10-2022
2 Quyết định Vv điều chỉnh bổ sung một số quy định về thu chi, sử dụng các khoản thu chi của Quy chế chi tiêu nội bộ trường Tiểu học Sài Đồng năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 25-10-2022
3 Quy trình quản lý HS năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 22-09-2022
4 Công khai chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022 trường TH Sài Đồng

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 20-06-2022
5 Kế hoạch số 32/KH-PGDĐT ngày 05/10/2021 của Phòng GDĐT về việc xây dựng, triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các trường MN, TH, THCS quận Long Biên năm học 2021-2022. 32 /KH-PGD&ĐTThông tin ba công khai 24-02-2022
6 Công văn số 1741/SGDĐT-TCCB ngày 05/6/2020 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập.

(Tải File đính kèm)

1741/SGDĐT-TCCB Thông tin ba công khai 24-02-2022
7 - Quyết định số 522/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội v/v ban hành Quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

(Tải File đính kèm)

522/QĐ-UBND Thông tin ba công khai 24-02-2022
8 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND về ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

(Tải File đính kèm)

25/2021/QĐ-UBNDThông tin ba công khai 24-02-2022
9 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học 28/2020/TT-BGDĐTThông tin ba công khai 24-02-2022
10 Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

(Tải File đính kèm)

11/2020/TT-BGDĐTThông tin ba công khai 24-02-2022
11 THÔNG TƯ 06/2019/TT-BGDĐT quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

(Tải File đính kèm)

06/2019/TT-BGDĐTThông tin ba công khai 24-02-2022
12 Thông tư số 90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

(Tải File đính kèm)

90/2018/TT-BTCThông tin ba công khai 24-02-2022
13 Thông tư 144/2017/tt-btc về hướng dẫn một số nội dung của nghị định 151/2017/nđ-cp của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công do bộ trưởng bộ tài chính ban hành

(Tải File đính kèm)

144/2017/TT-BTC Thông tin ba công khai 24-02-2022
14 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

(Tải File đính kèm)

36/2017/TT-BGDĐTThông tin ba công khai 24-02-2022
15 Thông tư số 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 61/2017/TT-BTCThông tin ba công khai 24-02-2022
123

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

Trường Tiểu học Sài Đồng

Địa chỉ: Khu Đô Thị Mới Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Lê Thị Thanh Phương

Liên hệ: SĐT 043.8276032 - Email: c1saidong-lb@hanoiedu.vn