Trường Tiểu học Sài Đồng - Khu đô thị mới Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 BHXH quận kính gửi cv v/v thực hiện BHYT học sinh năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

 Quy chế chuyên môn 30-03-2023
2 Kế hoạch công tác chuyên môn năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

 Quy chế chuyên môn 27-09-2022
3 Phân công nhiệm vụ học kì 1 năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

 Quy chế chuyên môn 22-09-2022
4 Kế hoạch giáo dục trường TH Sài Đồng năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

 Quy chế chuyên môn 22-09-2022
5 Hướng dẫn số 174/PGD&ĐT ngày 01/9/2021 của Phòng GD&ĐT quận Long Biên về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2020-2021 cấp tiểu học

(Tải File đính kèm)

174/PGD&ĐTQuy chế chuyên môn 04-03-2022
6 Hướng dẫn số 173/PGDĐT-GDTH ngày 01/9/2021 của Phòng GD&ĐT quận Long Biên về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 cấp tiểu học

(Tải File đính kèm)

173/PGDĐT-GDTHQuy chế chuyên môn 04-03-2022
7 Hướng dẫn số 14/PGD&ĐT ngày 08/02/2022 của Phòng GD&ĐT quận Long Biên về việc Hướng dẫn thực hiện công tác chuẩn bị đón học sinh tiểu học trở lại trường học tập

(Tải File đính kèm)

14/PGD&ĐTQuy chế chuyên môn 01-03-2022
8 Công văn số 07/PGDĐT ngày 24/01/2022 về việc hướng dẫn thực hiện công tác chuẩn bị đón học sinh đi học

(Tải File đính kèm)

07/PGDĐTQuy chế chuyên môn 01-03-2022
9 Hướng dẫn số 215/PGD&ĐT ngày 27/12/2021 của Phòng GDĐT Long Biên về việc hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch COVID-19

(Tải File đính kèm)

215/PGD&ĐTQuy chế chuyên môn 01-03-2022
10 Kế hoạch số 29/KH-PGD&ĐT ngày 30/9/2021 của Phòng GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

29/KH-PGD&ĐTQuy chế chuyên môn 01-03-2022
11 Kế hoạch số 30/KH-PGDĐT ngày 30/9/2021 của Phòng GDĐT quận Long Biên về thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và xây dựng trường học an toàn, thân thiện, học sinh tích cực năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

30/KH-PGDĐTQuy chế chuyên môn 01-03-2022
12 Kế hoạch 90/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức thực hiện việc đảm bảo an toàn khi học sinh lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp tại trường

(Tải File đính kèm)

90/KH-UBNDQuy chế chuyên môn 01-03-2022
13 Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 30/9/2021 về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thiết thực đổi mới căn bản, toàn diện GDĐTquận Long Biên năm học 2021-2022.

(Tải File đính kèm)

349/KH-UBNDQuy chế chuyên môn 01-03-2022
14 Thông báo số 439-TB/QU ngày 16/8/2021 của Thường trực Quận uỷ Long Biên về một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo Long Biên năm học 2021-2022.

(Tải File đính kèm)

439/TB-QUQuy chế chuyên môn 01-03-2022
15 Công văn 432/UBND-KGVX ngày 15/02/2022 của UBND Thành phố Hà Nội v/v cho học sinh trở lại trường học trực tiếp

(Tải File đính kèm)

432/UBND-KGVXQuy chế chuyên môn 01-03-2022
12

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

Trường Tiểu học Sài Đồng

Địa chỉ: Khu Đô Thị Mới Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Lê Thị Thanh Phương

Liên hệ: SĐT 043.8276032 - Email: c1saidong-lb@hanoiedu.vn