Trường Tiểu học Sài Đồng - Khu đô thị mới Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

Có 39 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Hướng dẫn số 192/PGDĐT ngày 08/10/2021 của phòng GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022. 192/PGDĐTCông tác kiểm tra nội bộ 04-03-2022
2 Kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 08/10/2021 của phòng UBND quận Long Biên về việc kiểm tra kiểm tra đơn vị các trường học năm học 2021-2022.

(Tải File đính kèm)

364/KH-UBNDCông tác kiểm tra nội bộ 04-03-2022
3 Công văn số 3356/SGDĐT-TTr ngày 22/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022.

(Tải File đính kèm)

3356/SGDĐT-TTrCông tác kiểm tra nội bộ 04-03-2022
4 Công văn số 3950/BGDĐT-TTr ngày 10/9/2021 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022.

(Tải File đính kèm)

3950/BGDĐT-TTrCông tác kiểm tra nội bộ 01-03-2022
5 Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục 39/2013/TT-BGDĐTCông tác kiểm tra nội bộ 01-03-2022
6 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính Phủ về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Giáo dục

(Tải File đính kèm)

138/2013/NĐ-CPCông tác kiểm tra nội bộ 01-03-2022
7 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

(Tải File đính kèm)

42/2013/NĐ-CPCông tác kiểm tra nội bộ 01-03-2022
8 Quyết định số 3952/QĐ-UBND, ngày 16/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. 3952/QĐ-UBNDCông tác kiểm tra nội bộ 01-03-2022
9 Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(Tải File đính kèm)

1715/QĐ-UBNDCông tác kiểm tra nội bộ 01-03-2022
10 Công văn số 4352/SGDĐT-GDPT ngày 22/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch COVID-19

(Tải File đính kèm)

4352/SGDĐT-GDPT Công tác kiểm tra nội bộ 01-03-2022
11 Công văn số 3328/SGD&ĐT- GDTH ngày 21/9/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021- 2022 ứng phó với dịch COVID-19.

(Tải File đính kèm)

3328/SGDĐT-GDPTCông tác kiểm tra nội bộ 28-02-2022
12 Công văn số 3211/SGDĐT-GDPT ngày 10/9/2021 của Sở GDĐT về việc tăng cường tăng cường chỉ đạo dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022.

(Tải File đính kèm)

3211/SGDĐT-GDPTCông tác kiểm tra nội bộ 28-02-2022
13 Công văn số 3078/SGD&ĐT-GDPT ngày 31/8/2021 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp Tiểu học;

(Tải File đính kèm)

3078/SGDĐT-GDPTCông tác kiểm tra nội bộ 28-02-2022
14 Công văn số 5420/ SGDĐT-GDPT ngày 3/12/2019 của sở GDĐT Hà Nội về việc quản lí chất lượng học bổ trợ ngoại ngữ.

(Tải File đính kèm)

5420/ SGDĐT-GDPTCông tác kiểm tra nội bộ 28-02-2022
15 Công văn 3539/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Sở GDĐT v/v tổ chức dạy học môn Tin học từ năm 2019-2020.

(Tải File đính kèm)

3539/BGDĐT-GDTHCông tác kiểm tra nội bộ 28-02-2022
123

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

Trường Tiểu học Sài Đồng

Địa chỉ: Khu Đô Thị Mới Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Lê Thị Thanh Phương

Liên hệ: SĐT 043.8276032 - Email: c1saidong-lb@hanoiedu.vn