Hoạt động học tập của HS


album 20/11, khai giảng, bế giảng, sơ kết


Tham quan, hoạt động TDTT, Sinh hoạt dưới cờ


98