Trường Tiểu học Sài Đồng - Khu đô thị mới Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

Có 183 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Lịch báo giảng khối 2 tuần 15 + 16

(Tải File đính kèm)

 Lịch báo giảng 27-12-2022
2 Lịch báo giảng khối 5 tuần 15 + 16

(Tải File đính kèm)

 Lịch báo giảng 27-12-2022
3 Lịch báo giảng khối 3 tuần 15+16

(Tải File đính kèm)

 Lịch báo giảng 27-12-2022
4 Lịch báo giảng khối 2 tuần 13 + 14

(Tải File đính kèm)

 Lịch báo giảng 08-12-2022
5 Lịch báo giảng khối 2 tuần 11 + 12

(Tải File đính kèm)

 Lịch báo giảng 08-12-2022
6 Lịch báo giảng khối 2 tuần 9 + 10

(Tải File đính kèm)

 Lịch báo giảng 08-12-2022
7 Lịch báo giảng khối 2 tuần 7 + 8

(Tải File đính kèm)

 Lịch báo giảng 08-12-2022
8 Lịch báo giảng khối 2 tuần 5 + 6

(Tải File đính kèm)

 Lịch báo giảng 08-12-2022
9 Lịch báo giảng khối 2 tuần 5 + 6

(Tải File đính kèm)

 Lịch báo giảng 08-12-2022
10 Lịch báo giảng khối 2 tuần 3 + 4

(Tải File đính kèm)

 Lịch báo giảng 08-12-2022
11 Lịch báo giảng khối 2 tuần 1 + 2

(Tải File đính kèm)

 Lịch báo giảng 08-12-2022
12 Lịch báo giảng khối 4 tuần 15 + 16

(Tải File đính kèm)

 Lịch báo giảng 08-12-2022
13 Lịch báo giảng khối 4 tuần 13 + 14

(Tải File đính kèm)

 Lịch báo giảng 08-12-2022
14 Lịch báo giảng khối 4 tuần 11 + 12

(Tải File đính kèm)

 Lịch báo giảng 08-12-2022
15 Lịch báo giảng khối 4 tuần 9 + 10

(Tải File đính kèm)

 Lịch báo giảng 08-12-2022
12345678910...>>

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

Trường Tiểu học Sài Đồng

Địa chỉ: Khu Đô Thị Mới Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Lê Thị Thanh Phương

Liên hệ: SĐT 043.8276032 - Email: c1saidong-lb@hanoiedu.vn